Klage på vedtak


Har du avbrutt utfyllingen av dette skjemaet tidligere? Hvis du har et referansenummer, kan du taste inn dette her og fortsette der du avsluttet.

Vennligst fyll ut et gyldig referansenummer

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Postboks 253
9951 Vardø

Telefontid: Mandag - fredag kl. 12:00 - 14:00

Tlf. 78 98 95 00 | post@voldsoffererstatning.no

Tilgjengelighetserklæring