Kravskjema

Krav om voldserstatning etter dom

Hvilke straffbare handlinger som du kan få voldserstatning for står i voldserstatningslovens § 1. Her er en oversikt over hvilke straffbare handlinger du kan få voldserstatning for.

Hvis du er tilkjent voldserstatning av domstolen, kan du ha rett på å få utbetalt hele eller deler av erstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Du må sende kravskjema til KFV for å få erstatningen utbetalt av staten. Når KFV utbetaler erstatningen til deg blir kravet du har mot den som utførte den straffbare handlingen overtatt av staten.

Hvis vi har opplysningene vi trenger, vil erstatningen, normalt, bli utbetalt i løpet av 4 uker.

Utbetaling til mindreårige:

Dersom utbetalingen skal gå til en mindreårig, vil KFV varsle Statsforvalteren. Hvis erstatningsbeløpet er over 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden eller dersom den mindreåriges verge er den samme personen som har utført den straffbare handlingen, vil vi betale erstatningsbeløpet til Statsforvalteren i den mindreåriges fylke.


Språk Bokmål Nynorsk

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Postboks 253
9951 Vardø

Telefontid: Mandag - fredag kl. 12:00 - 14:00

Tlf. 78 98 95 00 | post@voldsoffererstatning.no

Tilgjengelighetserklæring