Innsynsbegjæring

Som part i sak om voldserstatning har man rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i den utstrekning det følger av forvaltningsloven §§ 18 og 19, jf. voldserstatningsloven § 7 fjerde ledd siste punktum. Verge eller advokat som bistår en part kan også be om innsyn i sakens dokumenter på vegne av parten.


Språk Bokmål Nynorsk

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Postboks 253
9951 Vardø

Telefontid: Mandag - fredag kl. 12:00 - 14:00

Tlf. 78 98 95 00 | post@voldsoffererstatning.no

Tilgjengelighetserklæring