Søknadsskjema for ettergivelse av forsinkelsesrenter på statens regresskrav mot skadevolder

Her kan du søke om ettergivelse av forsinkelsesrenter på regresskrav som er påløpt under gjennomføring av fengselsstraff eller forvaring. Merk at det kun er regresskrav etter voldserstatningsloven som trådte i kraft 1. januar 2024, som gir krav på ettergivelse.

Ettergivelse av forsinkelsesrenter under soning er regulert i voldserstatningsforskriften. Merk at ettergivelse etter forskriften er begrenset til forsinkelsesrenter som påløper under soning. Kontoret for voldsoffererstatning har ikke hjemmel til å ettergi hovedstolen i krav som er behandlet etter voldserstatningsloven.

Om du ikke har elektronisk ID, kan søknaden printes og fylles ut manuelt.
Utfylt skjema sendes pr post til:
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING
Postboks 253
9951 Vardø

Lenke til skjema: Søknadsskjema


Språk Bokmål Nynorsk

For å starte utfyllingen må du identifisere deg.

Velg ID:

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Postboks 253
9951 Vardø

Telefontid: Mandag - fredag kl. 12:00 - 14:00

Tlf. 78 98 95 00 | post@voldsoffererstatning.no

Tilgjengelighetserklæring